skip to Main Content
2022: Nyemission 133% Teckningsgrad
Timelines: Historia

2022: Nyemission 133% teckningsgrad Timelines: Historia

Succé för Poppels nyemission! Mellan 20 maj och 12 juni genomförde Poppels Bryggeri (publ) en nyemission om maximalt 875 000 aktier, till ett värde om 24 500 000 kr. När emissionen nu summeras kan det inte beskrivas som något annat än succé. Nyemissionen blev övertecknad och totalt tecknades det aktier för dryga 32 700 000 kr, vilket motsvarar en teckningsgrad på 133%.

Back To Top