skip to Main Content

Domstolsbeslut: Mat är dåligt för folkhälsan

Konsumentombudsmannen (KO) vill förbjuda mat till alkohol i ett slag mot folkhälsan, men döms samtidigt för felaktig myndighetsutövning

I strid med Högsta domstolen, alkohollagen och svensk alkoholpolitik vill Konsumentverket förbjuda bryggerier att berätta vilka maträtter som passar till drycken. Att alkohol bör intas med mat har varit en av grundpelarna som Sverige byggt sin alkoholpolitik på. Systembolagets kommunikation vilar på denna utgångspunkt och mat tillsammans med alkoholdrycker är ett lagkrav vid servering. Konsumentverket och KO vill förbjuda reklam som gynnar folkhälsan och att myndigheten i stället vill att producenter ska slänga ut maten och enbart visa upp alkoholprodukter. Domstolen underkänner KO:s påstående om att öl inte får fotas i en miljö, men tar en svårförstådd position i att säga att mat inte får vara en del av den miljön.

I ett tillsynsärende som har pågått sedan våren 2022 menar Konsumentverket att några av Poppels inlägg i sociala medier strider mot lagen. Bilderna i fråga visar maträtter tillsammans med olika öl från Poppels, där de två passar ihop. Detta anser Konsumentverket inte är måttfullt, utan ett hot mot folkhälsan. Men detta stämmer helt enkelt inte. Att visa mat i kombination med dryck är både ansvarsfullt och relevant. Drycken framhålls som en del av en måltid och ett sammanhang vilket är positivt – inte negativt – för folkhälsan. Trots detta har Konsumentombudsmannen (KO) beslutat att förbjuda Poppels Bryggeri att ansvarsfullt kommunicera med ett hot om vite på en miljon kronor, en fråga som nu behandlats i Patent- och Marknadsöverdomstolen.

  • KO tycker att det statliga monopolet ska ha mat till alkoholen – men inte producenterna
  • KO anser att man inte får visa produkten i en bildmiljö – men tillrättavisas av domstolen
  • KO tycker svenska producenter ska ha konkurrenshinder gentemot utländska

Bifogade bilder visar exempel på hur KO tolkar lagen. Systembolaget, företaget i Sverige med störst folkligt förtroende, jobbar – så är de erkänt duktiga i sitt arbete med att rekommendera mat till alkoholdrycker i både bild och kommunikation. Det är ofattbart hur KO med ena handen vill förbjuda Poppels inlägg med motiveringen att de är ett hot mot folkhälsan medan den andra handen gör en helt annan (och korrekt) bedömning när det gäller reklam från annan statlig verksamhet. Ännu mer ofattbart är att domstolen gör samma bedömning. Vidare vill KO hävda att man inte får fota öl i någon som helst miljö, något som avslås av domstolen. Det vite som KO godtyckligt ålagt Poppels anser dessutom domstolen vara oskäligt, och beslutar om en halvering av summan.

”Poppels Bryggeri, med vår branschförening i ryggen, valde att driva frågan till en rättslig prövning i Patent- och marknadsdomstolen. Konsumentverkets tolkning innebär en allvarlig och oacceptabel inskränkning i den rätt vi har som företag att ansvarsfullt kommunicera om våra produkter. Med stöd av Alkoholgranskningsmannen och vår branschförening Sveriges Bryggerier valde vi därför att under våren 2022 bestrida Konsumentverkets beslut. Patent- och marknadsdomstolens beslut som kom i förra veckan gör bedömningen av marknadsföring av alkoholprodukter rörig och inkonsekvent i praktiken. Två snarlika bilder kan i ena fallet vara ok, i andra fallet resultera i stora böter – men har samma effekt på konsumenten.”, säger Mats Wahlström, VD på Poppels Bryggeri.

Kontakt: 

Back To Top