skip to Main Content

Öl bryggd med Åkerböna – Ett experiment med många fördelar

Fredrik Fogelberg, mitten, i samspråk med Poppels Bryggmästare Daniel Granath.

Åkerbönan har en viktig funktion att spela för lantbruk och livsmedelsproduktion i framtiden ­– och kanske även i ölbryggning. Mycket värdefullt, menar Fredrik Fogelberg, doktor i lantbruksteknik på RISE, som ser många fördelar med den ökade odlingen av åkerböna som livsmedelsråvara och gläds åt Poppels nya öl ”Bean Me Up NEIPA”.

Åkerbönan har blivit uppmärksammad som en allt viktigare del i lantbrukets produktion av proteingrödor tillsammans med ärtor och lupiner och har en viktig funktion i växtföljden eftersom den både fixerar luftens kväve och bryter spannmålsdominerade växtföljder, förklarar Fredrik Fogelberg, doktor i lantbruksteknik och forskare inom kedjan odling-skörd-livsmedel/foder vid RISE – Research institutes of Sweden:

– En ökad nordisk odling av åkerböna som livsmedelsråvara är fördelaktig av flera skäl; vi ökar den inhemska proteinförsörjningen samtidigt som vi diversifierar växtföljderna. Efterfrågan på åkerböna med livsmedelskvalitet ger också lantbruksföretagarna större möjligheter att öka sina inkomster och kunna erbjuda ett specialsortiment till livsmedelsindustrin.

Ölet Bean Me Up möjliggörs av Viking Malts satsning på åkerböna. Den har roterats in i växtföljden på kornodlingar, och sedan förädlats under varumärket ”Sprau”, och nu används den för första gången i ölbryggning i Sverige i samarbete med Poppels Bryggeri.

Åkerböna har sedan tidigare använts till livsmedel i form bland annat av glass, yoghurt och ost, och Fredrik Fogelberg vid RISE, ser positivt på att åkerbönan nu också blir en råvara till öl:

– Att utveckla åkerbönan till en råvara för nya ölsorter ser jag som framåtsyftande och värdefullt för hela det Nordisk-Baltiska jordbruket.

Daniel Granath, bryggmästare, med mältad åkerböna.

För Poppels Bryggeri har möjligheten att brygga ett öl med en ny råvara varit en spännande utmaning som inspirerat bryggmästare Daniel Granath:

– Som bryggare är det i någon mån naturligt att hela tiden experimentera med nya tekniker och råvaror, men det är inte så vanligt att vi får tag på en råvara som kan användas för att ersätta eller komplettera ölets basingredienser. Sprau har spännande egenskaper som vi tagit tillvara på, bland annat ger den en fyllighet som vi tyckte passade utmärkt i ölstilen New England IPA, och därför har vi bryggt en grumlig sådan som Sveriges första öl på åkerböna. Bean Me Up har tydliga noter av tropisk frukt, och en frisk och fräsch smak, med en balanserad beska.

Ölet finns tillgängligt från och med den 6 maj i Poppels Experimental Series, där man tidigare bryggt öl på bland annat brödsvinn från ett lokalt bageri, och gurka från en gurkodling bara några kilometer bort.

Bean Me Up NEIPA släpps på Systembolaget 6 maj.
Back To Top