skip to Main Content

Öl & Klimat

Vi tror på att alla vi har ett gemensamt att ansvar, att göra det vi gör med så lite avtryck som möjligt. Det är inte alltid lätt och det är en ständig läroprocess, men vi på Poppels vill hela tiden göra så mycket vi kan för att minimera vår påverkat på klimat och planet. Här är några av de saker vi gör.

Förnybar el

El från vindkraft

Vi använder bara grön el; produktion, förpackning, lager, kontor, laddning av företagsbilar etc. Vi har valt att inte använda något annat än grön el när vi tillverkar öl i världsklass.

Återcirkulering av drav

Restprodukter blir djurfoder

Eftersom vi brygger mycket öl producerar vi mycket avfall i form av drav (förbrukad säd). Det använda sädet har låg sockerhalt och högt proteininnehåll – perfekt för att mata djur. Både nötkreatur och får matas av resterna från vår bryggningsprocess. Dessutom ersätter de använda kornen andra djurfoder som soja, vilket innebär väldigt stora klimatvinster!

Kemikalier ersätts med ozon

Vi städar mycket. Rör, tankar, processutrustning, filter, beslag, m.m. alla lever upp till de högsta kvalitetsstandarderna. I många rengöringsprocesser har vi ersatt kemikalier med ozon, som avdunstar till vatten och syre när rengöringen är klar.

Vi brygger mest ekologisk hantverksöl i Sverige

Bra öl handlar om god smak. Det är inte alltid lätt att brygga ekologiskt öl, som samtidigt smakar som det är tänkt. Men när det är möjligt väljer vi ekologiskt – vilket gör oss till Sveriges största ekologiska hantverksbryggeri.

LCA – Life cycle analysis

Vi har analyserat hela vårt företag med en LCA-metod (livscykelanalys), där alla aspekter av bryggeriet har granskats efter ett ”vagga till grav” -perspektiv. Detta säkerställer att vi kan vidta rätt åtgärder för att säkerställa att vårt miljöavtryck blir så litet som möjligt.

Med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Vi är en del av initiativet Dryckesbranschens Klimatinitiativ, som har som syfte att branschen själva mäter, följer upp och målsätter sin klimatpåverkan. Visionen är ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.” Initiativet startades av Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

Lättviktsflaskor!

Vi har arbetat hårt med våra flaskdesigners för att minska vikten på vår glasflaska. I kombination med att använda återvunnet glas är våra lätta flaskor så miljövänliga som möjligt!

Back To Top