skip to Main Content

Vad är hantverksöl?

Hantverksöl har kommit att blivit otroligt populärt runt om i världen de senaste åren, så även i Sverige. På bara 10 år har vi sett en ökning med över 400 hantverksbryggerier enbart i Sverige och det fortsätter att stiga. Men trots att hantverksbryggerier funnits i många år, är begreppet hantverksöl svårt att sätta en tydlig definition på. Så i det här inlägget reder vi ut begreppet hantverksöl och vad det betyder för oss på Poppels

Hantverksöl genom tiderna
Öl har funnits i tusentals år och var till en början limiterat till en viss säsong och rätt omständigheter för att kunna brygga öl. Exempelvis kunde man inte brygga underjäst öl (som lageröl) på grund av bristande möjlighet att kyla ölet, vilket gjort att ölen som bryggdes endast var överjäst. Under den industriella revolutionen försvann hantverket mer och mer i skuggan av massproduktion.

I takt med att produktionen industrialiserades följde en drastisk minskning av mindre bryggerier och de större bryggerierna blev dominerande på marknaden. Detta resulterade i att många ölstilar försvann helt och hållet och lager blev den nya standarden. Under den senare delen av 1900-talet såg man en motreaktion mot storföretagen, allt fler mindre bryggerier började poppa upp igen och gamla ölstilar återvände.

Hantverksöl – hur definierar man det?
När man pratar om hantverksöl finns det ingen officiell definition, utan många olika. En vanlig föreställning kring uttrycket är att hantverksöl ska produceras av mindre bryggerier, att det ska produceras i industriell miljö, att det enbart säljs i mindre skalor eller att hantverksöl måste vara en speciell typ av stil. Men riktigt så enkelt är det inte.

 
Ofta definieras hantverksöl efter tre större faktorer:
Hur man ägs
Enlig Brewers Association definierar man ett hantverksbryggeri som ett bryggeri som till 80% ägs av en mindre aktör. Detta är standard från en amerikansk bryggförening och det går att fundera hur relevant det är i Sverige, men vi tycker ändå att hantverket försvinner om det är ett jättebryggeri som ligger bakom. Poppels lever oavsett upp till detta och består av 3582 ägare, där de 15 orginalgrundarna alla finns kvar.
 
Hur tillverkningsprocessen går till
Det som definierar ett hantverksöl som mest enligt oss är tillverkningsprocessen. För oss är definitionen av ett hantverksöl ett öl som bryggts med stor omsorg för hantverket och processen, vilket betyder kvalitet i alla led. Öl som producerats med bra råvaror och med en process som är beroende av bryggarnas kunskap och engagemang. Poppels lever upp till detta genom en icke-automatiserad bryggprocess, där vi varken sterilfiltrerar eller pastöriserar ölet. Vi använder dessutom endast naturliga råvaror.
 
Hur “färskt” ölet är
Man brukar också säga att hantverksöl är ”färsköl” och en levande produkt. Målet med hantverksöl är att försöka behålla så många smakpartiklar som möjligt i ölet, vilket förhöjer smaken från början, men gör hållbarheten kortare än en sterilfiltrerad och pastöriserad industriöl. En konstig kompromiss tycker vissa storbryggerier, men något som vi på Poppels tycker är otroligt viktigt när man producerar riktig hantverksöl.
Back To Top