skip to Main Content

Straff för dålig öl

Kan man bli straffad för att ha tillverkat dåligt öl? Japp, i den sydtyska staden Augsburg såg man så allvarligt på dåligt öl att man år 1156 skrev in möjlighet att tilldela ett straff för de som bryggde dålig öl.

Vilket straff det blev har vi inte kunnat hitta, men det här blev upprinnelsen till att det år 1516 infördes det så kallade ”Reinheitsgebot”. Renhetspåbudet, eller renhetslagarna som många säger, är en bestämmelse som sa att man endast fick använda humle, malt och vatten när man bryggde öl.

Från början var malten endast tillåten att göras på korn, men senare blev också vete godkänt. Jäst var inget som var tillåtet i ursprungstexten men fördes senare in tillsammans med smaksättare som koriander, lagerblad enbär och kummin. Att jästen inte fanns med i ursprungstexten, säger man beror på att det inte fanns en kunskap om vad jäst var och hur den fungerade. Bryggarna använde jästen som var kvar i tunnorna från tidigare bryggningar, antagligen utan att förstå dess verkan.

Det vi idag kallar renhetslagarna kommer från den tyska ölskattelagen år 1923 och används av många även i Sverige. EU slog dock fast i en dom 1987 att det är ett handelshinder och idag ses lagen istället som ett bevarande av traditionellt tillverkningssätt.
Vad som är dåligt öl tvistar man dock dagligen om runt om i världen, främst i sociala medier och på rating-appar, idag är det dock inga lagar som styr detta utan vi konsumenters tycke och smak. God öl på er!
Back To Top