skip to Main Content

Våra restprodukter blir till djurfoder

Eftersom vi brygger mycket öl producerar vi mycket avfall i form av drav (förbrukad säd). Det använda sädet har låg sockerhalt och högt proteininnehåll – perfekt för att mata djur. Både nötkreatur och får matas av resterna från vår bryggningsprocess. Dessutom ersätter de använda kornen andra djurfoder som soja, vilket skapar en enorm positiv klimatpåverkan.

Back To Top