skip to Main Content

Med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Vi är en del av initiativet Dryckesbranschens Klimatinitiativ, som har som syfte att branschen själva mäter, följer upp och målsätter sin klimatpåverkan. Visionen är ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.”  Initiativet startades av Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

Back To Top