skip to Main Content

LCA – Life cycle analysis

Vi har analyserat hela vårt företag med en LCA-metod (livscykelanalys), där alla aspekter av bryggeriet har granskats efter ett ”vagga till grav” -perspektiv. Detta säkerställer att vi kan vidta rätt åtgärder för att säkerställa att vårt miljöavtryck blir så litet som möjligt.

Back To Top