skip to Main Content

Vi är en del av initiativet Dryckesbranschens Klimatinitiativ, som har som syfte att branschen själva mäter, följer upp och målsätter sin klimatpåverkan. Visionen är ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.”  Initiativet startades av Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

All vår el kommer från vindkraft; produktion, förpackning, lager, kontor, laddning av företagsbilar etc. Vi har valt att inte använda något annat än förnybar energi när vi tillverkar öl i världsklass.

Eftersom vi brygger mycket öl producerar vi mycket avfall i form av drav (förbrukad säd). Det använda sädet har låg sockerhalt och högt proteininnehåll – perfekt för att mata djur. Både nötkreatur och får matas av resterna från vår bryggningsprocess. Dessutom ersätter de använda kornen andra djurfoder som soja, vilket skapar en enorm positiv klimatpåverkan.

Vi har arbetat hårt med våra flaskdesigners för att minska vikten på vår glasflaska. I kombination med att använda återvunnet glas är våra lätta flaskor så miljövänliga som möjligt!

Bra öl handlar om god smak. Det är inte alltid lätt att brygga ekologiskt öl, som samtidigt smakar som det är tänkt. Men när det är möjligt väljer vi ekologiskt – vilket gör oss till Sveriges största ekologiska hantverksbryggeri.

Vi har analyserat hela vårt företag med en LCA-metod (livscykelanalys), där alla aspekter av bryggeriet har granskats efter ett ”vagga till grav” -perspektiv. Detta säkerställer att vi kan vidta rätt åtgärder för att säkerställa att vårt miljöavtryck blir så litet som möjligt.

Vi städar mycket. Rör, tankar, processutrustning, filter, beslag, m.m. alla lever upp till de högsta kvalitetsstandarderna. I många rengöringsprocesser har vi ersatt kemikalier med ozon, som avdunstar till vatten och syre när rengöringen är klar.

Back To Top