skip to Main Content

Kemikalier ersätts med ozon vid bryggerierengöring

Vi städar mycket. Rör, tankar, processutrustning, filter, beslag, m.m. alla lever upp till de högsta kvalitetsstandarderna. I många rengöringsprocesser har vi ersatt kemikalier med ozon, som avdunstar till vatten och syre när rengöringen är klar.

Back To Top