skip to Main Content

En del av Poppels

Stämman har nu ägt rum och du hittar protokolllet här:
Fullständigt stämmoprotokoll

25 maj är det Årsstämma för Poppels bryggeri. På grund av pandemin kan vi inte ha en stämma där det går att deltaga fysiskt, även om vi såklart drömmer om en pandemifri framtid där vi kan träffas och dricka öl i samband med årsmötet.

Det kommer att komma ett separat utskicka med Årsberättelse, film från VD Mats Wahlström, m.m. vecka 17, men vill redan nu redogöra för tidsplanen. Här kommer de huvudsakliga tidpunkterna för stämman;

  • 26/4 – Kallelse tillhandahålls i Post och Inrikes Tidningar, DI samt Poppels hemsida
  • Vecka 17 – Delägarmaterial skickas ut i som ett special-delägarbrev
  • Vecka 19 – Samtliga till stämman relaterade dokument, inklusive Årsredovisning och revisionsberättelse,  tillgängliga för aktieägarna hos bolaget.
  • 17/5 – Avstämningsdag
  • 24/5 – Sista dag för att anmäla sig till stämman
  • 25/5 – Poströstningsårsstämma hålls

För frågor om stämman hänvisas ni till vår ekonomichef Mattias, som nås på mattias.lundgren@poppels.se.

Bilagor inför årsmötet (klickbara länkar):

  1. Fullständigt förslag – Införande av Hembudsförbehåll för A-aktierna
  2. Fullständigt förslag – Införande av Omvandlingsförbehåll för A-aktierna
  3. Föreslagen bolagsordning (Bilaga A)

Delägarberättelse 2020

Årsberättelse 2020

I detta dokument har vi återgett året 2020, som ett komplement till årsredovisningen. Detta för att du som delägare ska kunna sätta dig in i hur det gått för bolaget.

Årsredovisning 2020

Detta är koncernens årsredovisning, vilket är nytt för 2020. Detta beror på att restaurangverksamheten är ett dotterbolag och redovisas tillsammans med bryggeriet. Som komplement till denna finns även en delägarberättelse (video) och årsberättelse (dokument), som förklarar året med tydligt.

Här hittar du formuläret för att förhandsrösta via post.

Här hittar du formuläret för att rösta via ombud.

Här hittar du kallelsen till årsstämman.

Back To Top